Vi avslutar 2020, och påbörjar 2021 med förvärvet av projektet Kruthornet 1 i Hässleholm och välkomnar MW Kruthornet till familjen.

Vi avslutar 2020, och påbörjar 2021 med förvärvet av projektet Kruthornet 1 i Hässleholm och välkomnar MW Kruthornet till familjen.

Vi avslutar 2020, och påbörjar 2021 med förvärvet av projektet Kruthornet 1 i Hässleholm och välkomnar MW Kruthornet till familjen.

20 lägenheter  planeras i centrala Helsingborg

Trolig byggstart vintern 2021-2022