Påbörjar renoveringen av Träslottet på Tullportsgatan 11 i Kristinehamn

Påbörjar renoveringen av Träslottet på Tullportsgatan 11 i Kristinehamn

Vi påbörjar renoveringen av Träslottet. ett projekt som kommer att behöva mycket tid och vilja, men vår förhoppning är att den skall återfå sin forna glans.