Påbörjad renovering av Isbergsgården i Kristinehamn

Påbörjad renovering av Isbergsgården i Kristinehamn

Ännu en renovering av ett 1700-tals hus tar sin början i Kristinehamn. Denna gång är det Isbergsgården som vi skall renovera med ommålning i Linoljefärg och omläggning av skiffertaket.