MW Bostad förvärvar bolag med byggrätt i Hudiksvall

MW Bostad förvärvar bolag med byggrätt i Hudiksvall

MW Bostads AB har köpt bolaget Tingshusbacken AB, efter namnändring MW Tingshusbacken AB. Detta bolag äger en byggrätt i Hudiksvall, på Storgatan 25, som vi planerar att bebygga 2022-2023.