Vårt miljöarbete

Träbyggnation:

De klimatförändringar vi ser idag beror till största delen av utsläpp av koldioxid. Användningen av trä kan minska dessa utsläpp. Världens skogar har den unika egenskapen att de tar upp koldioxid från luften och lagrar den – både i den växande skogen och i de produkter av trä och papper som kommer från skogen. Ju mer skogarna växer och ju mer vi använder produkter från skogen – i synnerhet långlivade produkter som trä för byggändamål – desto bättre är det för klimatet genom den ökande kol-lagringen.

Under hela tiden som en träprodukt är i bruk lagras kol motsvarande cirka 1 ton koldioxid (CO2) per kubikmeter träprodukt. Effekten av denna lagring bibehålls så länge träprodukten används. Det är därför extra fördelaktigt att använda trä i större mängder till sådana långlivade produkter som byggnadsstommar.

 

Värmesystem:

Vi använder oss av bergvärme eller Luft/vatten värmepumpar i så stor utsträckning som möjligt. Därigenom har vi uppmätta värden på 35kwh/m2/år i vår nybyggnation vilket kan jämföras med Boverkets krav på 88kwh/m2/år. Vi hoppas att vårt nästa projekt kunna komma så nära 0 som möjligt då vi kompletterat bergvärme med solceller.

 

Dagvatten:

Genom att bygga Raingardens i anslutning till våra fastigheter, så kan vi effektivt fördröja och minska dagvattnet som når kommunens dagvattenledning.

 

Energireducering:

i de äldre hus vi förvärvat, gör vi nu testprojekt, i hopp om att kunna reducera energiförbrukningen med så mycket som 50-75%. Detta är något vi ser mycket fram emot att följa och vi bör kunna se resultat i slutet av 2022 på dessa åtgärder.