Bygglov erhållet för Kruthornet 1 i Hässleholm

Bygglov erhållet för Kruthornet 1 i Hässleholm

Nu har vi erhållit bygglov för Kruthornet 1 i Hässleholm och därmed påbörjar vi arbetet inför startbesked.